يكشنبه 11 خرداد 1399
ASR BAZAFARINI
نسخه آزمایشی
ضرورت توجه به تولید مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری

۱۷:۱۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

/گزارش خبری/

ضرورت توجه به تولید مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری

در نشست مشترک بین شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، موضوع تفاهم نامه همکاری مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری عصر بازآفرینی، در نشست مشترک بین شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، موضوع تفاهم نامه همکاری با تاکید بر بسته تشویقی و پروژه های ساخت و تولید مسکن مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر زهرا اسکندری مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، در این نشست با مهم خواندن نقش شهرداری ها درحوزه بازآفرینی شهری، اظهار داشت: با هدف بهره‌مندی از توان و ظرفیت بخش خصوصی به ویژه سازندگان محلی و خرد، مشوق های لازم برای جلب مشارکت و همکاری اهل محل در بهبود محله شان با حمایت و محوریت شهرداری ها باید تعریف گردد.

وی با بیان اینکه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از پتانسیل بالای در امر نوسازی بافت های ناکارآمد شهری برخوردار است، گفت: نحوه همکاری دو طرف بر مبنای تفاهم نامه باید بر اساس سه سطح سیاست‌ گذاری، برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایی باشد.

در ادامه، مهندس رضا مهدی زاده مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با اشاره به تامین مسکن بعنوان یکی از ضروریات حال حاضر کشور، اظهارداشت: مسئله تامین زمین بعنوان مسئله اصلی در زمینه ساخت و تولید مسکن در محدوده و محلات هدف بازآفرینی شهری بسیار مهم است .

وی تصریح کرد، در راستای تولید مسکن در بافت های ناکارآمد شهری باید دریافت عوارض و صدور پروانه ساخت برای سازندگان و انبوه سازان، تسهیل گردد.

مهندس مهدی زاده در پایان سخنان خود خواستار واگذاری اراضی دستگاه های دولتی به برنامه ملی بازآفرینی شهری شد.

در ادامه، اعضای حاضر در نشست دیدگاهها و نقطه نظرات خود را درباره موضوعات مطرح شده، بیان کردند.

در پایان، مواردی به عنوان جمع بندی مطرح شد که اهم آن بشرح ذیل است:

تفاهم نامه در پنج سطح ( سیاستگذاری، برنامه ریزی عملیاتی، اقدامات اجرایی، بودجه‌ریزی و نحوه اجرایی نمودن ) توسط اعضاء مورد بازبینی قرار گیرد.
با توجه به شرایط حال حاضر کشور تهیه و تدوین بسته های تشویقی محرک توسعه در راستای ایجاد محرک اقتصادی برای مسکن برای دوران پساکرونا در دستور کار قرار گیرد.
کمیته مشترکی مابین دفتر برنامه و بودجه شرکت و دفتر ستاد ملی بازآفرینی برای تعریف برنامه اقدام مشترک سال 1399 با لحاظ نمودن نظرات و پیشنهادات سازمان شهرداری ها در برنامه تهیه گردد.
با توجه به توافق نامه فیمابین شرکت بازآفرینی شهری ایران و معاونت شهرسازی و معماری ایران هرگونه تعیین محدوده بافت های ناکارآمد شهری باید در چارچوب طرح های جامع و تفصیلی و با تایید معاونت مذکور صورت گیرد.

شایان ذکراست، در این نشست خانم دکتر ماندانا ملک مدیرکل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی، مهندس فرهاد قلی زاده سرپرست دفتر نظارت بر امور اجرایی به همراه تعدادی از نمایندگان دفاتر شرکت بازآفرینی شهری ایران و خانم زینب بیات کارشناس دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداریها نیز حضور داشتند.

برچسب ها:

 
نام
نظر شما