دوشنبه 20 مرداد 1399
ASR BAZAFARINI
نسخه آزمایشی
تعیین جایگاه برنامه دفاتر تسهیل‌گری در نظام برنامه‌ و بودجه کشور

۱۶:۵۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

/گزارش خبری/

تعیین جایگاه برنامه دفاتر تسهیل‌گری در نظام برنامه‌ و بودجه کشور

در نشست معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری با مدیر اداره ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی و مناطق حاد و بحرانی وزارت کشور، برنامه‌های ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی محلات مرادآباد و نحوه فعالیت دفاتر تسهیل‌گری و چگونگی ارتباط این دفاتر با ستادهای شهرستانی و استانی مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری عصر بازآفرینی، حبیب خراسانی معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران در این نشست با اشاره به اهمیت زیاد اقدامات دفاتر تسهیل‌گری در محلات هدف بازآفرینی شهری اظهارداشت: وزارت کشور باید جایگاه دفاتر تسهیل‌گری را در نظام‌ برنامه‌ و بودجه کشور سامان دهد.

وی حضور تسهیل‌گران در محله هدف بازآفرینی شهری را به عنوان حلقه ارتباط مردم و دولت دانست و اظهارداشت: هماهنگی دستگاه‌های مدیریت شهری در اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها در راستای هم‌افزایی منابع و اثربخشی از اقدامات مهم دفاتر تسهیل‌گری به شمار می‌آید.

خراسانی بر لزوم تصویب سند توسعه محلی در ستادهای شهرستانی و استانی و همچنین شورای برنامه ریزی استان تاکید و با اشاره به پروژه ساخت هزار واحد مسکونی در مرادآباد چابهار، اظهارداشت: باید ساز و کارهای طراحی و سایر فرایندهای مقدماتی انجام این پروژه با همکاری دفاتر تسهیل‌گری فراهم گردد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران زهرا اسکندری مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، در این نشست به بیان دیدگاه های خود در مورد هماهنگی اقدامات دستگاه‌ها و نهادهای مدیریت شهری در اجرای برنامه‌ها با دفاتر تسهیل‌گری فعال در محلات هدف بازآفرینی شهری پرداخت.

وی با تاکید بر ضرورت اقدامات اجرایی و قابل ملموس در محلات هدف بازآفرینی شهری، بر اساس نتایج فعالیت‌های دفاتر تسهیل‌گری در محلات هدف، همکاری سازمان امور اجتماعی کشور و دبیرخانه ستاد ملی بازآفریتی شهری پایدار را فرصتی مغتنم برای هر دو مجموعه در تعاملات بین بخشی در راستای نهادسازی و توانمندسازی در پیوند با اقدامات اجرایی کالبدی بیان کرد.

در ادامه، لیلا باتمانی مدیر اداره ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی و مناطق حاد و بحرانی وزارت کشور، با بیان اینکه دفاتر تسهیل‌گری در ارتقای کیفیت زندگی محلات هدف باز آفرینی شهری از اهمیت بالایی برخور دارند بر اولویت بندی نیازهای ساکنین و توجه به مسائل اجتماعی به همان میزان بخش کالبدی در زمان بازآفرینی محله هدف تاکید کرد.

وی از آمادگی سازمان اجتماعی کشور در راستای طراحی رویه های مناسب نهادینه کردن دفاتر تسهیل‌گری خبر داد و خواستار ایجاد ارتباط این دفاتر با ستادهای بازآفرینی شهری پایدار شهرستانی و استانی شد.

در پایان این جلسه موارد ذیل به عنوان مصوبات اعلام شد:

- مقرر گردید سازمان امور اجتماعی کشور برنامه‌های خود را در شورای برنامه‌ریزی استان، به دبیرخانه ستاد پیشنهاد نماید و هماهنگی لازم را نیز به عمل آورد

- مقرر گردید شرح خدمات جدید متناسب با نیاز پروژه در دست اجرا در مراد آباد توسط دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، دفتر مطالعات نظارت بر تهیه طرح شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان اجتماعی کشور در قالب تشکیل کمیته کاری ویژه تهیه شود.

- مقرر گردید جلسات هماهنگی به صورت منظم بین دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و سازمان اجتماعی کشور برگزار شود.

- مقرر گردید پیوست اجتماعی و فرهنگی محله مرادآباد چابهار توسط سازمان اجتماعی کشور طی دو هفته تهیه و به شرکت بازآفرینی شهری ایران ارسال گردد.
 

برچسب ها:

 
نام
نظر شما