ASR BAZAFARINI
نسخه آزمایشی
 بررسی پیش‌نویس تصویب‌نامه هیات وزیران با حضور اعضای کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست

۱۴:۵۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱

/گزارش خبری/

بررسی پیش‌نویس تصویب‌نامه هیات وزیران با حضور اعضای کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست

دومین جلسه کمیته تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست به منظور بررسی و تدقیق نهایی پیش‌نویس تصویب‌نامه هیات وزیران(سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی) برگزار شد و بعد از بحث و تبادل نظر به تایید اعضای کمیته رسید.

به گزارش عصربازآفرینی، در این جلسه حبیب خراسانی معاون ساماندهی و بازآفرینی شرکت توضیحاتی در خصوص سند جدید ارایه کرد و گفت: تفاوت سند جدید با اسناد قبلی در این است که نقش کنشگران سکونتگاه‌های غیررسمی در آن به تفکیک دیده شده است. در این سند برای تمام دستگاه‌های مسوول و حتی دستگاه‌های حاکمیتی نیز نقش تعریف شده است.

حمید رمضانی مسوول تدوین پیش‌نویس سند نیز با تاکید بر این که دستگاه‌های بسیاری متولی ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی هستند، عنوان کرد: در اسناد قبلی نقش سازمان‌ها و دستگاه‌ها در قبال راهبردها مشخص نبود، همچنین تمرکز دو سند قبلی بر ارتقا وضع موجود بوده و موضوع پیش‌بینی و پیش‌نگری در آن دیده نشده بود که این امر باعث بروز مشکلاتی در اجرا شد.

او با بیان این که موضوع مغفول دیگر در اسناد قبلی عدم توجه به آمایش سرزمین بود، ادامه داد: در سند جدید این کاستی‌ها برطرف شده است و چهار دستگاه شامل وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نقش کلیدی را بر عهده دارند و دیگر دستگاه‌های مجری نیز موظف به همکاری هستند.

در ادامه جلسه، بندهای پیش‌نویس تصویب نامه‌ هیات وزیران (سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی)خوانده شد و اعضای کمیته به بیان نظارت و دیدگاه‌های خود پرداختند و در نهایت به جمع بندی رسیدند.

گفتنی است در این جلسه کمال نوذری مسوول فنی و راهبر تدوین سند، حمید رمضانی نماینده پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی و مسوول تدوین پیش‌نویس سند، وحید سعیدیان نماینده سازمان برنامه و بودجه، رضا مهدی‌زاده نماینده حوزه عمرانی وزارت کشور، عبدالرضا هدایت نماینده شرکت ملی پست، لیلی باتمانی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، باوش نماینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و محمدرضا ابراهیمی نماینده سازمان نوسازی شهرداری تهران حضور داشتند.

نام
نظر شما